Mijn favorieten

Veel gestelde vragen


 
Waar is jullie kantoor gevestigd?
A18 makelaardij heeft geen traditioneel kantoorpand of bezoekadres.  Wij verrichten onze back office werkzaamheden op  thuiswerkplekken en kunnen daarom ook  flexibel werken en snel afspraken maken want wij worden niet gehinderd door vaste kantoortijden. Een kantoorpand voegt in onze beleving niets toe aan onze dienstverlening of de verkoop van uw huis. Internet en met name funda.nl is de eigentijdse etalage voor de makelaardij, maar het verschil wordt nog altijd gemaakt door de persoonlijke aanpak van de makelaar zelf.

Hoe zijn jullie telefonisch te bereiken?
Ons vaste telefoonnummer is 0314 820300. Als wij onderweg zijn, maar ook  ’s-avonds en in het weekend  is dit nummer doorgeschakeld naar het 06 nummer van Nick Kok. Als hij niet kan opnemen ,omdat hij in gesprek is of met een bezichtiging bezig is kunt u de voice mail inspreken en als u uw nummer niet geblokkeerd heeft kan hij ook altijd zien dat hij een oproep gemist heeft en zal hij u zo spoedig mogelijk terugbellen.
 
Als jullie geen bezoekadres hebben hoe kan ik Nick Kok dan persoonlijk spreken?
In dat geval maken wij een afspraak bij u thuis, ook voor het ondertekenen van een koopovereenkomst of een opdracht tot dienstverlening komen wij naar u toe.  Natuurlijk kan dat ook ‘s-avonds  of op zaterdag, gewoon wanneer het u het beste uitkomt.
 
Is A18 makelaardij niet kwetsbaar in geval van ziekte of tijdens de vakantieperiode?
Niet meer dan andere kantoren,  er zijn afspraken gemaakt met collega’s  uit de regio en indien nodig wordt er in geval van langdurige ziekte door een collega makelaar waargenomen. Gelukkig is dit  sinds 2009 nog niet voorgekomen, maar het is geregeld.  Nick Kok is niet alleen makelaar maar ook ondernemer,  hij heeft dus geen verplichte snipperdagen of vakantiedagen,  alleen als de agenda het toelaat worden er vrije dagen opgenomen en ook dan is de telefoon doorgeschakeld en is hij telefonisch bereikbaar.

Is A18 makelaardij onafhankelijk?
A18 makelaardij is een geheel zelfstandige onderneming en kent geen verplichtingen vanuit een franchiseorganisatie of samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld  banken, verzekeringsmaatschappijen of hypotheekadviseurs. Nick Kok is als ondernemer ook eigenaar en A18 makelaardij kent geen overige aandeelhouders.  Het belang van de opdrachtgever staat voorop!

Hoe hoog is jullie courtage?
Wij werken niet met een percentage maar spreken met u inclusief BTW een vast concurrerend bedrag af, zodat u weet waar u aan toe bent als wij uw huis gaan verkopen. Verder kennen wij geen startkosten of intrekkingskosten . Het funda presentatiepakket  is altijd  inbegrepen.


Werken jullie met traditionele vraagprijzen of ook met prijzen vanaf?

Bieden vanaf…. steeds vaker worden woningen met dit biedsysteem te koop aangeboden. Waarom adviseert A18 makelaardij deze  vorm in plaats van de vertrouwde vraagprijs?

Bewust lage vraagprijs
Met een ‘vanaf’ prijs stellen we in overleg met de verkopers een bodemprijs vast, die aangeeft vanaf welk bedrag ze bereid zijn te gaan onderhandelen. Hiermee gaan we dan bewust op een aantrekkelijk niveau zitten. Hierdoor valt de woning beter op en valt in een breder zoekprofiel op de woningsites zoals bijvoorbeeld Funda en krijgt dus mede ook door onze professionele presentatie meer aandacht.
Een woning die getaxeerd wordt op 310.000 euro, bieden we dan aan voor 298.000 euro. Zo wordt het huis nu ook gevonden door mensen die zoeken tot maximaal drie ton.

En dat werkt.
Door de lagere vraagprijs zullen meer potentiële kopers de woning komen bezichtigen en zal er uiteindelijk meer interesse voor de woning zijn. Prima, maar wat als meerdere mensen de woning willen bezichtigen en ze allemaal even enthousiast lijken te zijn? Om alle geïnteresseerden een eerlijke kans te geven schakelen in zo’n situatie over op een inschrijving . Vaak voorafgaand aan een Open Huis, zodat iedereen in de gelegenheid is om de woning eventueel samen zijn eigen makelaar, te bezichtigen.

Verkoop bij inschrijving
Bij verkoop bij inschrijving spreken we over ‘gunnen’. Dit betekent dat je als verkoper bepaalt welk aanbod jij het beste vindt. Wie gun jij de deal? Het beste bod lijkt meestal het hoogste bod. Maar dit is onjuist. Er zijn ook andere factoren, zoals de ontbindende voorwaarden, die bepalen wat voor jou het meest gunstig is. Bedenk dus vooraf aan welke voorwaarden het bod minstens moet voldoen en of je verwachtingen ook reëel zijn.
Wat betekent dit nu in de praktijk voor de verkoper?
Uit onderzoek is gebleken dat een prijs vanaf met daaraan een verkoop bij inschrijving gekoppeld in veel gevallen heeft geleid tot

  1. een  hogere verkoopprijs;
  2. een snellere verkoop;

 
Een belangrijke kanttekening is wel dat dit systeem het beste tot zijn recht komt als sprake is van een zogenaamde gespannen huizenmarkt waar de vraag naar woningen groter is dan het aanbod.
Bij een ruime of ontspannen markt is het aan te raden om weer te switchen naar een traditionele vraagprijs methode.


Maken jullie zelf de foto's voor de presentatie op funda en de brochures?
Nee, wij maken altijd gebruik van een professionele fotograaf en er worden niet alleen foto;s gemaakt, er wordt ook altijd een video en 360 graden foto's gemaakt. Bovendien laten wij de woning altijd inmeten en worden er kleuren plattegronden gemaakt die niet alleen in de brochure maar ook op onze eigen website en funda geplaatst worden. Met de video, plattegronden en 360 graden foto's wordt er ook altijd een presentatiepakket op funda besteld zodat de woning altijd hoog in de zoekresultaten komt. 

Maakt  A18 makelaardij ook gebruik van social media om mijn huis te promoten?
Nee, daar zijn wij mee gestopt.  Het is onze ervaring dat de meeste reacties op ons woningaanbod niet via social media maar eigenlijk altijd via Funda komen. Al met al voegt het dus naar onze overtuiging niets meer toe aan de verkoop van uw huis.

Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling als wij namens de verkopende partij  reageren op uw bod door:

a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat wij met u in onderhandeling zijn.

U bent dus nog niet in onderhandeling als wij aangeven  dat wij uw bod met de verkoper gaan bespreken.

Hoe en wanneer komt een koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt A18 makelaardij als verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  • Financieringsvoorbehoud.
  • Geen huisvestingsvergunning.
  • Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
  • Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
  • NVM No-Risk clausule.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. 

Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper  een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

Wanneer ik de vraagprijs bied moet de verkoper dan aan mij verkopen?
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. In de toelichting van de koopovereenkomst wordt aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Mag ik als koper advies van A18 makelaardij, als verkopende makelaar, verwachten?
Als verkopende makelaar vertegenwoordigen wij de belangen van de verkoper. Wij zullen dus de verkoper  tijdens het verkoopproces adviseren. Een verkopende makelaar mag en kan niet tegelijkertijd de belangen van een potentiële koper behartigen. Als u dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan kunnen wij u alleen adviseren om zelf een aankopende NVM makelaar in te schakelen.


Kent A18 makelaardij een onafhankelijke klachtenprocedure?
Jazeker, A18 makelaardij is lid van de NVM en aangesloten bij het NRVT.
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw eventuele klacht, dan kunt u de klacht doorsturen naar de NVM. De afdeling consumentenvoorlichting zal uw klacht dan in behandeling nemen en kan u informeren over de mogelijkheden om uw klacht ter beoordeling voor te leggen.
Is er sprake van een betalingsgeschil dan kan dit worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij, deze commissie spreekt een bindend advies uit. Voor meer informatie zie ook www.degeschillencommissie.nl
Gaat uw klacht over onze handelswijze dan kan dit tuchtrechtelijk worden beoordeeld door de Raad van Toezicht van de NVM, voor jurisprudentie kunt u www.nvmtuchtrechtspraak.nl raadplegen.
Specifiek voor taxaties kunt u met eventuele klachten ook terecht bij het NRVT of het NWWI, op de websites van deze instanties vindt u alles over de klachtenprocedures die zij volgen.
 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring